Kalite Politikamız

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayıp, devamlılığı ve gelişmesini sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynak, personel, eğitim ihtiyaçlarını sağlamak,
  • Çalışmalarımızın, çalışanlarımızın ve çalışma ortamımızın verimliğini artırmak, iyileştirmek,
  • Çalışanlarımızın sorumluluğa ortak olabilmesi amacıyla şeffaf bir organizasyon sağlamak, çalışanlarımızın katılımını ve sadakatini artırmak,
  • Kalite Yönetim Sistemini ilke edinmek,
  • Personelimizin beceri ve niteliklerini geliştirmeleri için sürekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
  • Müşterilerimizin beklenti ve taleplerini mümkün olduğu kadar dikkate alarak yüksek oranda müşteri memnuniyetine ulaşmak,
  • Müşterilerimizle birlikte diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizi iyi yönetmek,
  • Gerçekleştirdiğimiz tüm işlerde yasal ve diğer düzenlemeleri dikkate alarak çevremize zarar vermemeye özen göstermek,
  • Yatırımlarımızın iyi değerlendirilmesi ve yeniliklere fırsat yaratılması için gerekli çalışmaları yapmak.
  • El sanatlarımızın geliştirilip, yeni teknoloji ile adaptasyonunu sağlayarak, nesilden nesile aktarılmasında rol oynamak.